Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am


Հրաբխագիտության լաբորատորիա/Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Լաբորատորիայի մասին Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները Միջազգային համագործակցություն
Գիտական ուսումնասիրությունների խնդիրները Հրատարակումներ

Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ

 

 

 

 

Սյունաձև անջատումներ բ ազալտային տրախիանդեզիտների լավային հոսք ում (Գառնի գ յուղի մոտ , Ազատ գետի կիրճ,)

Արագած պոլիգեն հրաբուխի հյուսիսային գագաթ

Պեմզաների հաստվածք, Իրինդ հրաբուխ

 

Պլեյստոցենի հասակի խարամային հրաբուխների խումբ, Գեղամա լեռնաշղթայի հյուսիսային հատված

Տուֆերի և լավային հոսքի ներդաշնակ փոխհարաբերություն (Բաղրամյան գյուղի մոտակայք, Արմավիրի մարզ,)

Ռիոլիթային կազմի պիրոկլաստիկ նյութի` պերլիտների հաստվածք, Արտենի հրաբուխ

Նեկ Իրինդ հրաբուխի բովանցքում Արագածոտն մարզ

Հոլոլոցենի հասակի Փորակ հրաբուխի լավային հոսք, թափված Ալ-լիճ, Վարդենիսի լեռնաշղթա

Նազելի հրաբուխի հոլոցենի հասակի լավային հոսք, Սյունիքի լեռնաշղթա

Հոլոցենի հասակի Փորակ հրաբուխ, Վարդենիսի լեռնաշղթա