Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am


Ռեգիոնալ երկրաբանության և Լիթոլոգիայի լաբորատորիա/Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները
Լաբորատորիայի մասին Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները Միջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքները Հրատարակումներ

Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները

 

Սահակյան Լիլիթ - Լիթոլոգիայի  և ռեգիոնալ երկրաբանության լաբորատորիայի վարիչ, Երկրաբ.գիտ. թեկնածու
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ նստվածքագիտություն, լիթոդինամիկա, երկրաքիմիա, օֆիոլիթային գոտիների լիթոլոգիա, չորրորդական երկրաբանություն, պալեոմիջավայր, լամպրոֆիրներ:
Հրատարակումների թիվը` 1 մենագրության, 42 հոդվածների հեղինակ, համահեղինակ, որոնցից 27-ը արտասահմանյան ամսագրերում
e-mail: lilitsahakyan (at) yahoo.com, Lilit.Sahakyan (at) geology.am
https://www.researchgate.net/profile/Lilit_Sahakyan2


Ավագյան Թոռնիկ - Երկրաբ. - հանք. գիտ. դոկտոր, առաջատար գիտ. աշխատող
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ լիթոշերտագրություն, ոչ մետաղային օգտակար հանածոների ծագումնաբանության և տեղաբաշխման օրինաչափություններ
Հրատարակումների թիվը`97 գիտական աշխատանք, որոնցից 3-ը մենագրություն, 2-ը համահեղինակությամբ

Ստեփանյան Ժաննետա - Երկրաբ. - հանք. գիտ. թեկն., ավագ. գիտ. աշխ.
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ Նստվածքային և հրաբխանստվածքային ֆորմացիաների առաջացման օրինաչափություններ, դրանց հետ կապված օգտակար հանածոների ծագումնաբանություն
Հրատարակումների թիվը`55 գիտական աշխատանք, որոնցից 6-ը մենագրություն, 5-ը համահեղինակությամբ
e-mail: janeta.stepanyan (at) gmail.com

Միրիջանյան Ռաֆիկ - գ/թ, ավագ գիտական աշխատող
Ռեգիոնալ երկրաֆիզիկա, երկրաջերմություն:
Հրատարակումների թիվը ` 32
e-mail: rafikmirijanyan (at) gmail.com 

Վարդանյան Սարգիս - Երկրաբ. գիտ. թեկնածու, գիտ. աշխատող
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը- կառուցվածքային երկրաբանություն, տեկտոնիկա, շերտագրություն
Հրատարակումների թիվը`8
e-mail: vardanyansargis89 (at) gmail.com

Հովակիմյան Հայկ – ԳԱԱ ԵԳԻ ասպիրանտ, կրտսեր գիտաշխատող
Ատենախոսության վերնագիրը՝ Սիսիանի և Սևանի ավազանների չորրորդական նստվածքների շերտագրությունը և պալեոմիջավայրի երկրաբանական պայմանների վերականգնումը
Ուսումնասիրման ոլորտը՝ չորրորդական նստվածքագիտություն, դիատոմիտների ուսումնասիրությունը հնաէկոլոգիական տեսանկյունից
Հրատարակումների թիվը`2
e-mail: hghovakimyan (at) gmail.com

Գրիգորյան Տարոն – ԳԱԱ ԵԳԻ հայցորդ, կրտսեր գիտաշխատող
Ատենախոսության վերնագիրը՝ Հարավային Հայաստանի պալեոգենի նստվածքային ավազանի կենսաշերտագրությունը ըստ պլանկտոն ֆորամինիֆերների և էվոլյուցիան
Հրատարակումների թիվը`4
e-mail: grigoryantar (at) mai.ru

Հայրապետյան Արեգնազ- կրտսեր գիտաշխատող
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը- նստվածքային ապարների միներալոգիա, պետրոգրաֆիա
e-mail: Areghay74 (at) gmail.com

Սուքիասյան Աննա –ճարտարագետ երկրաբան
հետաքրքրությունների շրջանակը- նստվածքային բնական հուշարձաններ
e-mail: suqiasyananna (at) gmail.com

Սահակյան Քրիստինա- լաբորանտ, Երևանի պետական համալսարանի ուսանող
հետաքրքրությունների շրջանակը- արխեոպալինոլոգիա՝ ծաղկափոշու, ֆիտոլիտների ուսումնասիրություններ
Հրատարակումների թիվը`1
e-mail: sahakyankristina (at) gmail.com


Գիտական ուղղությունները

  1. Պալեոզոյան նստվածքների լիթոշերտագրություն, պալեոմիջավայր
  2. Արցախի Հանրապետության մեզո-կայնոզոյան նստվածքային ապարների ուսումնասիրություններ:
  3. Օֆիոլիթային համալիրների և դրանց ծածկող հրաբխանստվածքային, նստվածքային ֆորմացիաների ուսումնասիրություններ
  4. Չորրորդական նստվածքակուտակման լիթո-ֆացիալ անալիզ, գեոէկոլոգիա, պալեոմիջավայրի երկրաբանական պայմանների վերականգնում
  5. Դիատոմիտաբեր ավազանի լիթոլոգիա և ոչ մետաղային օգտակար հանածոներ