Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am
Պետրոլոգիայի և իզոտոպային երկրաբանության լաբորատորիա/Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները
Լաբորատորիայի մասին Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները Միջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքները Հրատարակումներ

Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները

 


Գալոյան Ղազար Լևոնի, գ/թ., լաբորատորիայի վարիչ
Պետրոլոգիա, երկրաքիմիա, մագմատիկ երկրադինամիկա, կառուցվածքային և ռեգիոնալ երկրաբանություն:
Հրատարակումների թիվը` 38, մենագրություն՝ 3:
E-mail: ghazar.galoyan (at) gmail.com; ghazaros74 (at) yahoo.com

Մելքոնյան Ռաֆիկ Լևոնի, թղթ.-անդամ, գլխավոր գիտաշխատող
Պետրոլոգիա, երկրաքիմիա, իզոտոպային երկրաբանություն, ռեգիոնալ երկրաբանություն, երկրադինամիկա
Հրատարակումների թիվը` 134, մենագրություն՝ 5:
E-mail: ramelk (at) sci.am

Մաթևոսյան Արշակ Կարլենի, գ/դ., առաջատար. գիտ. աշխատող
Պետրոֆիզիկա, ապարների և հանքանյութերի էլեկտրական հատկություններ, հանքավայրերի էլեկտրահետախուզություն:
Հրատարակումների թիվը` 50, գյուտ՝ 6:
E-mail: arshak.matevosyan (at) yandex.com

Ղուկասյան Ռաֆիկ Խաչիկի, գ/թ., ավագ. գիտ. աշխատող
Երկրաքիմիա, իզոտոպային երկրաբանություն, Rb-Sr հասակագրում:
Հրատարակումների թիվը` 64, մենագրություն՝ 1:
E-mail: ghukraf (at) mail.ru

Խորենյան Ռիմմա Հարությունի, գ/թ., ավագ. գիտ. աշխատող
Պետրոլոգիա, երկրաքիմիա, մագմատիկ երկրադինամիկա:
Հրատարակումների թիվը` 23, մենագրություն՝ 2:
E-mail:

Աթայան Լուսինե Սարոյի, կրտսեր. գիտ. աշխատող
Պետրոլոգիա, երկրաքիմիա, մագմատիկ երկրադինամիկա:
Հրատարակումներ` 5:
E-mail: Lousineatayan (at) yahoo.com

Ամիրաղյան Սոնա Վոլոդյայի, ճարտարագետ-երկրաբան
Պետրոլոգիա, երկրաքիմիա:
Հրատարակումներ` 3:
E-mail: asv85 (at) mail.ru

Ավոյան Մարինե Մկրտիչի, ճարտարագետ-քիմիկոս


Գաբրիելյան Նինա Հակոբի, օպերատոր


Գիտական ուղղությունները

Համաձայն ընթացիկ թեմատիկայի, հետազոտությունները կատարվում են հետևյալ երկու հիմնական ոլորտներում`
  • Փոքր Կովկասի և հարակից տարածքների օֆիոլիտային ասոցիացիան
  • ՀՀ տարածքի և հարակից շրջանների պալեոհրաբխականությունը, ինտրուզիվ մագմատիզմը և հանքագոյացումը:
Համաձայն սույն թեմատիկայի նախատեսվում է`
  • Շարունակել օֆիոլիտային ասոցիացիայի և նրան հարակից մինչօֆիոլիտային ու հետօֆիոլիտային համալիրների երկրաբանական դիրքի ու կառուցվածքի, նյութական կազմի և հասակագրման մանրամասն ուսումնասիրությունները
  • Լրամշակել օֆիոլիտային համալիրների ձևավորման պետրոլոգիական և երկրաբանաերկրադինամիկ պայմանների առկա մոդելները
  • Մշակել Փոքր Կովկասի և հարակից շրջանների (Իրանի և Թուրքիայի հատվածներում) օֆիոլիտային ասոցիացիաների ձևավորման համալիր և միասնական մոդել
  • Նորագույն երկրաքիմիական անալիզների հիման վրա բացահայտել մեզոզոյան ու կայնոզոյան տարահասակ վուլկանիտների նյութական կազմի առանձնահատկությունները և վեր հանել դրանց երկրադինամիկ պատկանելության հարցերը
  • Կատարել ՀՀ և Արցախի տարածքի ինտրուզիվ համալիրների հասակային նոր ստորաբաժանում` համաձայն երկրաբանական տվյալների և նորագույն U-Pb, Ar-Ar և Rb-Sr իզոտոպային որոշումների
  • Առանձնացնել հանքաբեր մագմատիկ համալիրները
  • Երկրաքիմիական կազմերի հիման վրա դասակարգել ինտրուզիվ համալիրներն ըստ ձևավորման երկրադինամիկ պայմանների, լրամշակել նրանց առաջացման պետրոլոգիական մոդելները,
  • Գնահատել ինտրուզիվ համալիրների դերը էնդոգեն հանքայնացման պրոցեսներում: