Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am
Պետրոլոգիայի և իզոտոպային երկրաբանության լաբորատորիա/Միջազգային համագործակցություն
Լաբորատորիայի մասին Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները Միջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքները Հրատարակումներ

Միջազգային գիտական համագործակցություն

Լաբորատորիայի աշխատակիցները համագործակցում են մի շարք միջազգային գիտական կենտրոնների հետ հետևյալ ոլորտներում.

  • Ֆրանսիայի Նիս - Սոֆիա Անտիպոլիսի համալսարանի Geosciences Azur լաբորատորիայի հետ Փոքր Կովկասի օֆիոլիտների ու հարակից համալիրների ուսումասիրությունների ասպարեզում,
  • Թայվանի Ազգային համալսարանի Department of Geosciences լաբորատորիայի հետ ՀՀ և ԼՂՀ տարածքների տարահասակ և տարաբնույթ մագմայական համալիրների ապարների երկրաքիմիական ու իզոտոպա - հասակային ուսումնասիրությունների ասպարեզում,
  • Շվեյցարիայի Ժնևի համալսարանի Section des sciences de la Terre լաբորատորիայի հետ Փոքր Կովկասի մետաղագոյացման ու մագմայականության հարցերի ուսումնասիրությունների ասպարեզում :
  • ԼՂՀ Երկրաբանական ծառայության հետ Կովսականի հանքային դաշտի ուսումնասիրության գործում:

 

Մասնակցությունը միջազգային գրանտներին: Լաբորատորիայի որոշ աշխատակիցներ Օգտակար հանածոների լաբորատորիայի աշխատակիցների հետ համատեղ մասնակցել են հետևյալ ծրագրերին .

  • CRDF NSCI-010000-SC-05 (2005-2007). Development of genetic and exploration models to aid in exploration, development and environmental mitigation of gold bearing deposits of the Lesser Caucasus. Փոքր Կովկասի ոսկի պարունակող հանքավայրերի ծագումնաբանական և որոնողական մոդելների մշակում, ի նպաստ նրանց որոնման, շահագործման և էկոլոգիական ազդեցության նվազեցման:
  • INTAS N06-1000017-9365 (2007-2008). Copper-ore deposits in volcano-plutonic complexes of the Lesser Caucasus: their genesis and prospecting signs. Փոքր Կովկասի պղնձի հանքավայրերը հրաբխա - ինտրուզիվ համալիրներում` նրանց գենեզիսը և որոնողական հատկանիշները:
  • SCOPES N IZ73ZO-128324 (2010-2012). Metallogeny of the Lesser Caucasus ( Georgia, Armenia and Azerbaijan). Փոքր Կովկասի (Վրաստան, Հայաստան և Ադրբեջան) մետաղագոյացումը:

Սույն ծրագրերը կատարվել են Վրաստանի և Ադրբեջանի մասնագետների հետ համատեղ: Հայկական խմբերի ղեկավարն է հանդիսացել Օգտակար հանածոների և պետրոլոգիայի բաժնի վարիչ, ՀՀ ԳԱԱ թղթ.- անդամ Ռ. Լ. Մելքոնյանը: