Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am
ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ սեմինար
24.11.17
Հարգելի գործընկերներ,
 
Նոյեմբերի 24-ին, ժամը 13.00, կկայանա ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ սեմինար:

ԹԵՄԱ. "Դունիտ-պերիդոտիտային ապարների նշանակությունը պորտլանդ ցեմենտի որակական հատկությունների բարելավման գործում":
 
Զեկուցող՝ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի - Ռեգիոնալ երկրաբանության, պետրոլոգիայի և օգտակար հանածոների ամբիոնի վարիչ, դոցենտ Շահեն Խաչատրյան:

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ, ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՐՏԱԴԻՐ Է