Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am
ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ սեմինար
16.10.17
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

2017 թ հոկտեմբերի 16-ին, ժամը 12.00, կկայանա ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ սեմինար:

ԹԵՄԱ

"Արագածի հրաբխային մարզի չորրորդական իգնիմբրիտային միավորների վերաստորաբաժանումը ըստ նոր շերտագրական, պետրոլոգիական և պալեոմագնիսական հետազոտությունների տվյալների":

Զեկուցող՝ Հռիփսիմե Գևորգյան:
                                                       
Գիտքարտուղար