Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am
ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ
06.02.18
2018թ. փետրվարի 6-ին, ժամը 12.00, կկայանա ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ:

Օրակարգ.

Կարլեն Սուրենի Ղազարյանի (ԵԻՍԻ) զեկուցումը «Սեյսմաբանական տեղեկատվության մշակման առանձնահատկությունները և դիտարկումների համակարգի արդյունավետության գնահատումը (Հայաստանի տարածքի օրինակով)» ատենախոսական աշխատության թեմայով:
Աշխատությունը ներկայացվել է պաշտպանության ԻԴ.01.08–Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման երկրաֆիզիկական մեթոդներ մասնագիտությամբ ֆիզիկամա-թեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար:
ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտին առաջարկված է լինել ատենախոսության պաշտպանության առաջատար կազմակերպություն: