Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am
Գիտական զեկուցում
01.02.18
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2018 թ. մարտի 1-ին ժամը 15:00  ՀՀ ԳԱԱ նիստերի դահլիճում  տեղի կունենա գիտական զեկուցում հետևյալ թեմայով`
«ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԱՎԱԶԱՆԸ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ ԿԻԶԱԿԵՏՈՒՄ  ԸՍՏ ԱՐԴԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ»

Զեկ.` ՀՀ ԳԱԱ  ԵԳԻ  գեոդինամիկայի և երկրաբանական վտանգների լաբորատորիայի վարիչ,ե.գ.դ.  Արա Ավագյան