Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am
Ռեգիոնալ երկրաբանության և Լիթոլոգիայի լաբորատորիա/Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները
Լաբորատորիայի մասին Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները Միջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքները Հրատարակումներ

Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները

 

Սահակյան Լիլիթ - Լիթոլոգիայի  և ռեգիոնալ երկրաբանության լաբորատորիայի վարիչ, երկր.գ. թ.:
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ օֆիոլիթային գոտիների լիթոլոգիա, լիթոդինամիկա, լամպրոֆիրներ, երկրաքիմիա, չորրորդական երկրաբանություն:
Հրատարակումների թիվը` 36 գիտական աշխատանք, որոնց թվում 1 մենագրության և 35 հոդվածի համահեղինակ, որոնցից 20-ը արտասահմանյան ամսագրերում
e-mail: lilitsahakyan (at) yahoo.com, Lilit.Sahakyan (at) geology.am
https://www.researchgate.net/profile/Lilit_Sahakyan2

Ավագյան Թոռնիկ - երկր. - հանք. գ.դ, առաջատար գիտ. աշխատող
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ լիթոշերտագրություն, ոչ մետաղային օգտակար հանածոների ծագումնաբանության և տեղաբաշխման օրինաչափություններ
Հրատարակումների թիվը`94 գիտական աշխատանք, որոնցից 3-ը մենագրություն, 2-ը համահեղինակությամբ

Ստեփանյան Ժաննետա - երկր.գ. թ.,ավագ. գիտ. աշխ.
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ Նստվածքային և հրաբխանստվածքային ֆորմացիաների առաջացման օրինաչափություններ, դրանց հետ կապված օգտակար հանածոների ծագումնաբանություն
Հրատարակումների թիվը`55 գիտական աշխատանք, որոնցից 6-ը մենագրություն, 5-ը համահեղինակությամբ
e-mail: janeta.stepanyan (at) gmail.com

Միրիջանյան Ռաֆիկ - երկր. - հանք. գ. թ.,  ավագ գիտական աշխատող
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ ռեգիոնալ երկրաֆիզիկա, երկրաջերմություն:
Հրատարակումների թիվը ` 32
e-mail: rafikmirijanyan (at) gmail.com 

Նալբանդյան Մարինե  -  կ.գ.թ.,  ավագ գիտ. Աշխատող
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ շրջակա միջավայրի աղտոտման ռիսկի գնահատում, ջրային ռեսուրսների որակի գնահատում և կառավարում, ծանր մետաղների/ կենսածին տարրերի տեղափոխման և հաշվեկշռի մոդելավորում բնական ջրերում, օդի աղտոտվածության ազդեցության գնահատում ջրային ռեսուրսների որակի վրա, լեռնահանքային արդյունաբերական տարածքներում օդի ու ջրի աղտոտվածության աղդեցությունը բնակչության առողջության վրա:
Հրատարակումների թիվը ` 52
e-mail: marinen3 (at) yahoo.com

Վարդանյան Սարգիս - երկր.գ. թ., գիտ. աշխատող
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ կառուցվածքային երկրաբանություն, տեկտոնիկա, շերտագրություն
Հրատարակումների թիվը`6
e-mail: vardanyansargis89 (at) gmail.com

Հովակիմյան Հայկ – ԳԱԱ ԵԳԻ հայցորդ, կրտսեր գիտաշխատող
Ատենախոսության վերնագիրը՝ Սիսիանի և Սևանի ավազանների չորրորդական նստվածքների շերտագրությունը և պալեոմիջավայրի երկրաբանական պայմանների վերականգնումը
Ուսումնասիրուման ոլորտը՝ չորրորդական նստվածքագիտություն, դիատոմիտների ուսումնասիրությունը հնաէկոլոգիական տեսանկյունից
e-mail: hghovakimyan (at) gmail.com
Հրատարակումների թիվը`2

Գրիգորյան Տարոն – ԳԱԱ ԵԳԻ հայցորդ, ճարտարագետ երկրաբան
Ատենախոսության վերնագիրը՝ Հարավային Հայաստանի պալեոգենի նստվածքային ավազանի կենսաշերտագրությունը ըստ պլանկտոն ֆորամինիֆերների և էվոլյուցիան
e-mail: grigoryantar (at) mai.ru
Հրատարակումների թիվը`3

Հայրապետյան Արեգնազ- ճարտարագետ երկրաբան
Հետազոտությոնների շրջանակը՝  նստվածքային ապարների միներալոգիա, պետրոգրաֆիա
e-mail: Areghay74 (at) gmail.com

Սահակյան Քրիստինա- լաբորանտ, Երևանի պետական համալսարանի ուսանող
Հետազոտությոնների շրջանակը՝ արխեոպալինոլոգիա՝ ծաղկափոշու, ֆիտոլիտների ուսումնասիրություններ
e-mail: sahakyankristina (at) gmail.com

Գիտական ուղղությունները

1. Օֆիոլիթային համալիրների և դրանց ծածկող հրաբխանստվածքային, նստվածքային ֆորմացիաներ
2. Պալեոզոյան նստվածքների լիթոշերտագրություն
3. Չորրորդական նստվածքակուտակման լիթո-ֆացիալ անալիզ, գեոէկոլոգիա, պալեոմիջավայրի երկրաբանական պայմանների վերականգնում
4. Որոտան-Գորիս դիատոմիտաբեր ավազանի լիթոլոգիա և ոչ մետաղային օգտակար հանածոներ
5. Արցախի Հանրապետության մեզո-կայնոզոյան նստվածքային ապարների ուսումնասիրություն: