Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am


Ռեգիոնալ երկրաբանության և Լիթոլոգիայի լաբորատորիա/Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Լաբորատորիայի մասին Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները Միջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքները Հրատարակումներ

Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ

Հյուսիսային Հայաստանի 1:200000 մասշտաբի երկրաբանական քարտեզ

Սևանի լեռնաշղթայի երկրաբանական քարտեզ

Կաճաճկուտի հանքային դաշտի 1:2000 մասշտաբի երկրաբանական քարտեզ

Տեսարան Վայոց Ջորի բնությունից, ջրվեժ Ջրովանքի հարևանությամբ

Տուրոնի կարմրավուն կոնգլոմերատները Գնիշիկ գետի ձախ վտակի վերին հոսանքում (աշխատանքային պահ)

 

Էոցենի շերտերի ուսումնասիրումը

 

Վերին կավճի նստվածքները Գնիշիկ գետի կիրճում, Նորավանքի մոտակայքում

Ծալքավորություն Պալեոզոյան հասակի նստվածքներում

Վերին կավճի, տուրոնի հասակի կարմրավուն կոնգլոմերատները Ջրովանքի ձորի ձախ ափին

Պալեոզոյան և պալեգենի նստվածքների շերտագրական աններդաշնակության սահման

Վերին կավճի կարմրագույն կոնգլոմերատները Գնիշիկ գետի վերին հոսանքում


2000X LED Lab Trinocular Compound Microscope w 3D Mechanical Stage + 5MP Camera


20X-40X-80X Trinocular Stereo Microscope with Top & Bottom Lights