Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am


Օգտակար հանածոների լաբորատորիա/Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները
Լաբորատորիայի մասին Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները Միջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքները Հրատարակումներ

Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները

Հովհաննիսյան Ա. Ե. - Օգտակար հանածոների  լաբորատորիայի վարիչ, գ/թ, գիտ. աշխատող:
Երկրաքիմիա, օգտակար հանածոների որոնման երկրաքիմիական մեթոդներ, օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանություն:
Հրատարակումներ' 22:
E-mail: arshavir.h (at) gmail.com

Մուրադյան Կ. Մ. - գ/դ, առաջատար գիտ. աշխատող ։
Օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանություն, հնահրաբխագիտություն, 
երկրադինամիկա և մետաղագոյացում:
Հրատարակումներ' 106:
E-mail: K.Mouradian (at) geology.am

Զոհրաբյան Ս. Ա. - գ/թ, ավագ գիտ. աշխատող:
Պղինձ - հրաքարային և բազմամետաղային հանքավայրերի կառուցվածքային երկրաբանություն:
Հրատարակումներ' 52:
E-mail: Zohr.serg (at) sci.am

Միրզոյան Հ. Գ. - գ/թ, ավագ գիտ. աշխատող:
Պղինձ - հրաքարային հանքավայրերի երկրաբանություն, ապարագրություն, լիթոլոգիա և միներալոգիա:
Հրատարակումներ' 35:
E-mail:  henrikmirzoyan (at) gmail.com 

Հարությունյան Մ. Ա . - գ/թ, ավագ գիտ. աշխատող:
Օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանություն, 
պղինձ - մոլիբդենային հանքավայրերի մետասոմատիկ ապարների ապարագրություն : 
Հրատարակումներ' 62:
E-mail: MaraH (at) geology.am

Հովակիմյան Ս. Է. - գ/թ, ավագ գիտ. աշխատող:
Պղինձ - մոլիբդենային ֆորմացիայի հանքավայրերի կառուցվածքային երկրաբանություն, ջերմաբարոերկրաքիմիա:
Հրատարակումներ' 50:
E-mail: samvel (at) geology.am:

Հարությունյան Լ.Վ. - գ/թ, գիտ. աշխատող:
Ուրանային հանքայնացումների որոնման երկրաքիմիական որոնման մեթոդներ:
Հրապարակումներ՝ 14:
E-mail: levonharutyunyan25 (at) rambler.ru

Համբարձումյան Վ. - կրտսեր գիտաշխատող: Պղինձ-բազմամետաղային օգտակար հանածոների երկրաբանություն, երկրաքիմիա: E-mail: vahagn.h@globalmetals.am

Սիրադեղյան
Վ.Վ. - ինժեներ-երկրաբան:
Ապարագիտություն, օգտակար հանածոների որոնման երկրաքիմիական մեթոդներ:
Հրատարակումներ' 4:
E-mail: varduhi.siradeghyan (at) gmail.com

Հայրապետյան
Ա.Ա. - ինժեներ-երկրաբան:
Հանքային ֆորմացիաների ու մետաղագոյացման գոտիների ուսումնասիրություն:
Հրատարակումներ' 3:
E-mail: aida.hayrapetyan.83 (at) mail.ru


Գիտական ուղղությունները

•    ՀՀ հանքային դաշտերի, օգտակար հանածոների հանքավայրերի առաջացման և տեղաբաշխման օրինաչափությունների ուսումնասիրություն։
•    ՀՀ տարածքին բնորոշ օգտակար հանածոների հանքավայրերի  որոնման և գնահատման մեթոդների մշակում։ 
•    ՀՀ տարածքի հանքադաշտերի, հանքերևակումների, հեռանկարային շրջանների և առանձին հանքային գոտիների հանքային ներուժի կանխատեսում, ուսումնասիրություն, գնահատում:
•    ՀՀ և հարակից տարածքների հանքային շրջանների հնահրաբխականության և մետաղագոյացման ուսումնասիրություն: Հանքային ֆորմացիաների ու մետաղագոյացման գոտիների ուսումնասիրություն:
•    Մետաղածնական քարտեզների կազմում: