Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am
Երկրատեղեկատվության լաբորատորիա/Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Լաբորատորիայի մասին Թվային քարտեզներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները Միջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքները Հրատարակումներ

Թվային քարտեզների մշակում

ՀՀ տարածքի 1:50000 մ-բի քարտեզի ռելիեֆի թվային մոդելը (Վայոց Ձորի մարզ)

ՀՀ տարածքի վերին պլիոցեն չորրորդական հրաբուխների քարտեզ

 

 

Հանքային մարմնի բլոկ սխեմա (Ագարակի հանքավայր)

Ագարակի հանքավայրի հանքաստիճաններում պղնձի պարունակությունների տեղաբաշխման մոդել

ՀՀ տարածքի լանջերի թեքությունների քարտեզ

ՀՀ տարածքի կողմնադրությունների քարտեզ

ՀՀ ջրային հոսքի մոդուլի քարտեզ

Սևանի ավազանի եռաչափ մոդել

ՀՀ տարածքի առցանց գեոմորֆոմետրիական ատլաս